Tuesday, May 24, 2005

काहीतरीच काय!

काहीतरीच काय?

तुझ्या आठवणी जवळ असताना मला अमावस्येच्या रात्रीची भीती वाटणं शक्य आहे का?

No comments: