Saturday, March 01, 2003

na kartyaachaa waar Shaniwaar

hii mhaN tashii baryaapaikii prachalit aahe. aaj don-teen diwasaanchyaa khaDyaanantar punhaa lihaayalaa basalo aahe. aaNi aaj shaniwaar, maatra to aaj kartyaachaa mhaNoon ugawalaa aahe.

maarch mahinyaachii suruwaat. ataa unhaaLaa jaraa jaaNawaayalaa laagalaa aahe. maarcha mahinaa mhaTale, kii aaThawataat tyaa parikshaa. parikshaa malaa aawaDataat. parikshaa nasatyaa tar shikhshaNaalaa arThach uralaa nasataa. aaNi parikshechyaa nikaalaashiwaay arThaatach shikshaN poorN zaale nasate !
parikshaa yaa nehamii ek dhyey puDhe Thewat asataat. parikshet kaahii-tarii karoon daakhawaayachii khumkhumii asate, parikshaa nasatyaa tar shikshaN he agadiich miLmiLit houn gele asate. parikshaa suru hoNyaa-aaDhii diwas agadii haLoohaLoo jaawet asa waaTat asata, maatra ekadaachii parikshaa suru zaalii ki diwas kase jaataat te kaLat naahii. parikshaa chaloo asataannaa satat parikshenantar kaay karaayache yaachaa wichaar suru asato. parikshaa sampalii kii maatra phaarase kaahiich karaawese waaTat naahii, aaNi Thodyaa diwasaannii suTTiichaa kanTaaLach yeto, mag punhaa shaaLaa/college aaNi tyaabarobarach puDhachyaa parikshekaDe waaTachaalahii suru hote.

aataa college chyaa parikshaa toortaas samplyaa aahet, aaNi abhyaas, gruhpaaTh yaanchyaapasoon phaarach door gelo aahe. saahityik bhaashet bolaayache tar aataa bhautik parikshaa sampoon jiwanaachyaa kharyaa parikshelaa aarambh zaalaa aahe. yaa parikshenantar kaay karaayache te TharawaNa aaplyaa kshamatepalikaDache aahe, aaNi yaa parikshechaa nikaal tar kaDhich baghaayalaa miLaNaar naahiye. paN parikshaa malaa aawaDate, hii aayushyaachii parikshaa tar nakkich aawaDel dyayalaa.
--------------------------------------------------------

No comments: