Monday, March 03, 2003

he cricket mhaNaje jeewan raajaa, hukalaa to sampalaa
------------------------------------------

kaahishyaa ashaach tarhene to parawaachaa saamanaa kheLalaa gelaa. wishwa chashakaat aaDhii australia kaDoon daNdaNit maar khaallelaa, tyaanantar englanD laa dhooL chaaroon bhaaratiya sanghaane apekshaa jaraashyaa waaDhawoon Thewalyaa hotyaa. paN nehamipramaaNe yaahii saamanyaachyaa aadhii DhaakDhook hii hotich, agadii "bebharawashyaachaa" ashi kiirtii miLawalelaa haa sangh kaay diwe laawaNaar koN jaaNe asech waaTat hote.
paN je baghaayalaa miLaale, tyaane agadii Dhanya Dhanya karoon taakale. cricket laa dharmayuddhaache swaroop dilelyaa yaa saamanyaat sachinroopi daiwataane bebhaan gatiiche roop gheun aalelya asooraanchyaa agadii nirdayatene khaatmaa kelaa. sakal bharat desh behosh zaalaa aaNi gharogharii diwaaLii sajarii zaalii. asaa aawesh kadhiihii daakhawalaa nawhataa sachin ne yaa aaDhii. aaNi saamanaa samplyaawarache te agadii bharoon pawalyaache haasya dekhil prathamach disale.

ashii hii kheLii fakta "na bhuto " ashich Tharaavii ase waaTate. ashyaach, pratispardhii sanghaalaa yaahoonahii adhik udwhasta karoon jaaNaaryaa kheLya sachin kaDoon bhawishyaat punh:punh: howot ashii apekshaa aaNi shubhechhaa!
----------------------------------------------------------

No comments: