Tuesday, February 25, 2003

Sher !

maraathii shaayariibaddal attaa atta paryant phaarashii kaahich maahitii nawhatii. ShaaLet asatanna kaay thoDyaaphaar kavita shikalo hoto tyaat kadhiich shaayarii haa prakaar aalaa nawhataa. aajiikaDoon Bhausaaheb paaTaNkaraanche naaw aikale hote, te aapale naatewaik aahet yaa sandarbhaat, puN tyaanchyaa shaayariibaddal kaahiich maahitii nawhatii. neT war maraaThii saahitya aaNi kavitaa yaanchaa shodh ghetaanna ekadaa bhausaahebaanchii shaayarii waachanaat aali. mag ekdam fan ch zaalo!
mag ethalyaa mahaaraashtra manDaLaachyaa liybrarii-madhoon "dosta ho" haa tyaanchyaa shaayariichaa ek sangraha aaNalaa. neT warachyaa anek shaayaryaa tyaat saapaDalyaa (??, waakya ulaTe lihaayalaa hawe hote!)
Bhaausaahebaanchyaa shaayaryaanmadhye vinodaachii peraNii, jeevanaache tatwadnyaan, prem, aaNi waatraT-paNaa ase anek widh vishay moThyaa koushalyaane haataaLalele disataat. tatwadnyaan aaNi shringaar donhii aapalyaa manaalaa saarakhyaach pramaaNaat gung karoon jaataat.

jaataa jaataa don sher ithe lihoon jaato :

pratham premaawarachaa sher :

dinakaraa yete dayaa majalaa tuzii aadhii maadhii,
aahes kaa re, paahilii tu raatra praNayaachii kadhii ?

sooryaalaa hii maskarii sahan hot naahii, to uttarato -

aamhaasahii yaa shaayaraachii, kiiv yeu laagate
yaanchyaa mhaNe praNayaas yaannaa raatra yaawii laagate.
naa mhaNoo ishka tyaalaa aahe jaraahii samajalaa
ishkaatahii diwasaas jo kii, raatra naahi samajalaa.

Wah!

aataa winod:

dhakkaa tichaa laagalaa joraat, paN hotaa mau,
tii mhaNaalii "sorry" malaa, mii mhaNaalo "thank you!"

tirapyaa tichyaa najarewarii behadda zaalo khush mii
aaj paN kaLale malaa ti aisiich paahate nehamii


-----------------------------------------------------No comments: