Wednesday, February 16, 2005

ओ युवा युवा!

मंझराबादच्या किल्ल्यावर सुर्योदयाच्या वेळी घेतलेला हा फोटो म्हणजे तारुण्याचं प्रतीक आहे.

युवा म्हणजे अनंत जोष
आणि त्याचबरोबर मौनाचा कोष
युवा म्हणजे सळसळतं रक्त
पण त्याचबरोबर वक्तव्य पोक्त
युवा म्हणजे आक्रमक शंकरा
मल्हार बरसतो कोसळती मग धारा
युवा म्हणजे स्फ़ूर्तीचा सूर्य
पुनवेचा चंद्र कधी कंपाचे क्रौर्य!

No comments: