Thursday, June 24, 2004

|| युवा उवाच ||

जोश तारुण्याचा | प्रतिभेची साथ |
नवनवी क्शितिजे | खुणावती ||

सोडुनिया वाट | सरळ धोपट |
स्वीकारुनि आव्हान | आलो बंगलोरी ||

परप्रांत परभाषा | निराळेच रंग |
भोजनाचे हाल | परी निर्धार अभंग ||

गर्दीत त्या सार्या | ओलावा शोधीत |
फिरलो शहरी या | उद्यानांच्या ||

एके दिवशी अवचित | संध्याकाळी रम्य |
झालो मी दाखल | युवा मध्ये ||

ओळख ना पाळख | बुजरा स्वभाव |
परी घेतले सामावून | युवांन्नी मला ||

माझाच विश्वास | बसे ना माझ्यावर |
नाटकात जेव्हा मी | लाविले दिवे ||

मग मी नाही | पाहिले वळून |
लुटल्या आनंदा | थांग नाही ||

गायन वादन | नाटक भ्रमंती |
तोडीच्या विनोदा | नाही आणि गणती ||

रम्य या शहरी | लाभले स्थॆर्य |
जगण्याची जाणलो | सार्थकता ||

युवाची संगत | कायम लाभावी |
तुमच्यातलाच एक | युवा उवाच ||

For yuvaa maraaThii sangha, Bangalore...

No comments: