Thursday, January 05, 2006

कविता

शब्द विवश करतात तेव्हा,
विचार घुसमटून जातात तेव्हा,
अंधार अंधार वाटतो तेव्हा,
जन्मते कविता!

शब्द चित्रे रेखाटतात तेव्हा,
फुलपाखरे स्वच्छंद बागडतात तेव्हा,
निसर्ग साद देतो तेव्हा,
जन्मते कविता!

शब्द गर्जत घुमतात तेव्हा,
कष्टांत विसावा देतात तेव्हा,
एकच तारा दिसतो तेव्हा,
जन्मते कविता!

शब्द रुसून बसतात तेव्हा,
तरीही बिलगून जातात तेव्हा,
चारच ओळी उमटतात तेव्हा,
जन्मते कविता!

शब्द मिठी मारतात तेव्हा,
भावनांचा बांध फोडतात तेव्हा,
आठवणी विव्हल करतात तेव्हा,
जन्मते कविता!

शब्द मनांवर बिंबतात तेव्हा,
फिरुनि ओठांवर येतात तेव्हा,
गालातल्या गालात हसतात तेव्हा,
जगते कविता!

(६ सप्टेंबर २००३, बंगलोर)

No comments: