Thursday, October 13, 2005

दसरा आज

धुपाचा गंध आणि । सनईचा साज ।
पुष्पांचा सडा । असे दसरा आज ॥

उत्साह मनात । वातावरणी ताज्या ।
नेहमीचाच सूर्य । चैतन्य पाझरे ॥

पावित्र्य दिनाचे । क्षणोक्षणी जाणवे ।
हार पताका । वर तोरण झेंडूचे ॥

पराक्रम राघवाचा । दैत्यावर मात ।
रावणाचे दहन । केलेसि प्रभुने ॥

श्रीखंड पक्वान्न । पुरीवर खीर ।
शेवटी सारे । गोड गोड घडे ॥

सण दशमीचा । सांगतो जनांस ।
करावा उत्सव । विजयाचा ॥

चांगले विचार । नांदावे जगात ।
वाईटा पराभव । अटळ असे ॥

सणाचे महत्त्व । असेचि बहु थोर ।
केवळ उपचार । मात्र अर्थ नसे ॥

आनंदी आनंद । लुटावे सोने ।
आपल्या विचारांचे । व्हावे पिवळे ॥

मंगलदिनी आज । लुटावा धागा ।
आणिक आपण । जोडावा बांधा ॥

अजितच्या शुभेच्छा । सदैव तुम्हाप्रति ।
असलो जरी मी । उगाच उवाच ॥

No comments: