Tuesday, September 28, 2004

थोडा [आणखी!] वेळ असावा!

दिवसांमागुनि दिवस जाती । भान नसे आम्हाला ।
रम्य या IISc त । वेळ थोडा असावा ॥
--
--
--
--
--

चतुर वाचकांच्या ध्यानात हे चटकन आले असेल की वेळेअभावी हे "शीघ्र"काव्य मी अर्धवट टाकतो आहे :)

No comments: